Rubriigi ‘teadus.seadus arhiiv

Bioloogia | News | teadus.seadus

Ülevaade katseloomade kaitset reguleerivatest õigusaktidest

12.08.2005

Menetletakse Valitsuse määrust, mis sätestab lemmikloomade pidamise tingimusi. Link eelnõule: http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=101672.
Milline seadus kaitseb Eestis teadusasutustes katseteks kasutatavaid elusolendeid?

SISSEJUHATUS
Loomade, sealhulgas katseloomade, kaitset reguleerib loomakaitseseadus.
Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimene Riigikogu koosseis võttis esimese seadusena 1992. aastal vastu just Eesti Vabariigi loomakaitseseaduse. See tunnistati kehtetuks ja asendati uue loomakaitseseadusega 2001. aastal. Kui esimene loomakaitseseadus käsitles loomkatseid ja katseloomade kaitset üksnes pealiskaudselt, sätestades, et lubamatu on loomkatsete tegemine ilma litsentsita, siis uus loomakaitseseadus käsitleb katseloomade kaitset põhjalikult. See seadus ja selle alusel antud katseloomade kaitset käsitlevad määrused on kooskõlas ka Euroopa Liidu direktiivide 86/609/EMÜ ja 2003/65/EÜ nõuetega.

(more…)

Telli Teadus.ee uudiskiri