Rubriigi ‘tipp.keskus arhiiv

Bioloogia | Meditsiin | News | tipp.keskus

Eesti teadlaste mikroobitüvi näitab teed

03.06.2005

Mis on teie tippkeskusesse koondunud teadusaladel läbi aegade olnud Hea Eesti Asi, st silmapaistvam leiutis, avastus või muu innovatiivne tegu?

Vastab Molekulaarse ja kliinilise meditsiini tippkeskuse juht Raivo Uibo:
Saadan Teile kirjelduse meie keskuse ühest enim tähelepanu väärinud saavutusest. See on professorite Marika Mikelsaare ja Mihkel Zilmeri ning nende uurimisgruppide töö vili. Muidugi on meie üheteistkümnest uurimisrühmast igalühel mõni märkimisväärsem uurimistulemus, aga eelnevaga on neid võrrelda raske.

(more…)

Informaatika | Matemaatika | News | tipp.keskus

Arvutiasjanduses tõuseb matemaatika jälle au sisse

13.05.2005

Mis on teie tippkeskusesse koondunud teadusaladel läbi aegade olnud Hea Eesti Asi, st silmapaistvam leiutis, avastus või muu innovatiivne tegu?

Vastab Töökindlate arvutisüsteemide uurimise keskuse juhataja Jaan Penjam:
Eesti arvutiteaduse ajaloos leiame väljapaistvaid ning maailmatasemel tulemusi. Näiteks programmide sünteesi meetod, programmkeelte edasiarendamine, deklaratiivsed programmeerimistehnikad 5. põlvkonna arvutite jaoks, aja parameetri sissetoomine arvutusmudelitesse ja elektroonikaseadmete testimise tehnikad.

(more…)

Füüsika | News | tipp.keskus

06.05.2005

AUGUPÕLETAMINE ON TIPPAVASTUS

Mis on teie tippkeskusesse koondunud teadusaladel läbi aegade olnud Hea Eesti Asi, st silmapaistvam leiutis, avastus või muu innovatiivne tegu?
Vastab Ergo Nõmmiste, Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi direktor:

Muidugi on meil läbi aegade olnud palju teadustulemusi, mille üle me võime uhked olla, aga samuti mitmeid praktilisi rakendusi, mis on tähelepanu äratanud. Kui aga paari sõnaga vastata, siis ilmselt koorub avastusena välja nn augupõletamine (või spektraalsälkamine moodsa nimega).
(more…)

News | tipp.keskus

Eesti teaduse tippkeskused

29.04.2005

Teaduse tippkeskused on Euroopa poolt aktsepteeritult kõrge tasemega institutsioonid, mis koondavad endasse erinevates teadusasutustes, kuid samas valdkonnas töötavaid teadlasi. Eestis on kümme teaduse tippkeskust. 12. aprillil toimus TA peamajas nende tutvustus.
Tippkeskused on kokku pannud ka kogumiku “Eesti teaduse tippkeskused. 2004.” Endel Lippmaa koostatud ja seega siis kindlustatult heal tasemel teostatud kogumikus näeb siis Eesti teaduse tipmist palet.
Selleks et saada tippkeskuseks, hindasid olukorda välismaised asjatundjad. “Just seetõttu ühendub neis tippkeskustes Eestis reaalselt olemasolev teaduslik asjatundlikkus rahvusvaheliste arusaamadega teaduse, tehnoloogia ja majanduse arengu suundadest ning prioriteetidest.”
Kümme tippkeskust katavad ala vaakumi struktuurist rahvaluuleni. Miks tippkeskustega tegelda? “Et olla kursis toimuvaga,” ütles Endel Lippmaa tippkeskuste seminaril, “need annavad Eestile totaalse kompetentsi kõigil tähtsamatel erialadel.” Sada aastat tagasi elukaugena tundunud teooriad on nüüdseks muutnud maailma totaalselt. Praegu elukaugetena tunduvad teooriad muudavad tulevikumaailma. Kas ka Eesti suunab seda muutmist, sõltub suuresti meie kümnest suurest näpust – teaduse tippkeskusest.
teadus.ee

Telli Teadus.ee uudiskiri