Kütuselemendid on katkestav innovatsioon

21. Jul 2006

Olukorras, kus Ühendkuningriigid otsivad keskkonda mitte ohustavaid usaldusväärseid energiaallikaid, on vesinikul põhinev kütuseelement tahaplaanile jäänud. Asja uuris Majandus- ja Sotsiaalteaduste Uuringute Nõukogu (Economic and Social Research Council) rahastatud projekt.
Selles nimetatakse kütuseelementide arendamist “katkestavaks innovatsiooniks” (disruptive innovation). Edukas katkestav innovatsioon muudab turul oleva toote ümber. Viimased näited on digitaalkaamera ja kompaktketas. Katkestavad innovatsioonid on olemasolevast dominantsest tehnoloogiast oluliselt erinevad ja alguses pole need ka sama head. Nõnda kardavad olemasoleva tehnoloogia pooldajad uut ja vastustavad seda. Ja kuna tulu pole kohe loota, on rahastaminegi problemaatiline.
Suurbritannia on üsna hea kütuseelementide arendamisel, pidades silmas nafta- ja gaasifirmade huve, ja kütuseelementide osiste arendamisel. Ülikoolides tehtud uuringud on viinud paljude uute firmade tekkele. Kuid tööstuslik pool on alaarendatud. Ja ka valitsus pole turu loomist soodustanud.


Kütuseelementidel töötavad bussid on vaid veidi paksema katusega.
Samal ajal on Saksamaal enam keskmisi ja suuri firmasid ja ka tehnoloogilist taset, et arendada kütuselementide süsteeme. Nendes osalevad energiakompaniid ja ka valitsus on asja poolt. Tulemusena pannakse Saksamaal üles 75 protsenti Euroopa kütuseelementidest. Saksamaa ja Jaapan on kõige soodsamad keskkonnad, kus rakendada soojuse ja elektri koostootmist elamumajanduses.
Kütuseelementide katselappideks on bussid, kuid suuremad transpordiprojektid on institutsionaalsete ja majanduslike tõkete taga. Erandiks on Island, kus valitsus soodustab asja ja on kehtestanud soodsa maksupoliitika.
Nõnda on kütuseelementide projektid mitte niivõrd tehnoloogilised kui sotsiaalsed. Vajatakse selget nägemust ja poliitilist tahet, mida näitab üles Jaapan, kus ei ole mindud bussieksperimentidele, vaid on rajamisel kütuse infrastruktuur, mida saab kasutada autotööstus, et arendada soodsas suunas autoehitust.
Allikas: AlphaGalileo

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri