Maalid on kuuldavad

22. Sep 2006

Kõik me seostame muusikat ja kunsti, kuid vaid väga väike vähemus teab midagi seostest erinevate meelte vahel meie ajus. Uued uuringus on näidanud, et nägemine ja kuulmine on igaühe ajus lahutamatult seotud, kuid vaid sünesteedid (synaesthetes), kellel haruldasel kombel need meeled segunevad, on sellest teadlikud.
Praktika näitab, et enamik meist eelistab pilti ja heli kombineeritult, mitte eraldi. Meil on ka nägemus, millised pildid sobivad mingi heliga. See võib seletada, kuidas me mõistame ja arendame selliseid kunstiliike, kus pilt ja heli on lahutamatud, nagu ballett, ooper ja animatsioon. Londoni kolledzi ülikooli teadlane Jamie Ward toob näiteks Kandinsky, kes soovis muuta visuaalse kunsti muusikasarnaseks. Ja abstraktsemaks. Ta lootis, et ta maalid on vaatajatele kuuldavad. Kuigi info tuleb meile välismaailmast eri meeleorganite kaudu nagu silmas ja kõrved, on need meeled mitte just juhuslikul moel ühendatud. Nii et mõned piltide ja helide kombinatsioonid on kokku paremad kui mõned teised. Ward palus kuuel sünesteedil joonistada ja kirjeldada nende nägemisaistinguid, kui neile lasti mängida sümfooniamuusikat. Sama paluti teha ka kontrollrühmal.

Londoni Teadusmuuseumi külastajatele näidati selleks tarbeks tehtud animatsioonifilme. Kahesajale inimesele näidati sadat pilti ja paluti neil valida need, mis sobiksid parasjagu kostva muusikaga. Vastajad kaldusid valime pilte, mille olid joonistanud sünesteedid. See näitab, et kuigi enamik inimesi ei suuda kuulda maali või näha muusikat sõna otseses mõttes, tajuvad nad muusika ja pildi seost ning kalduvad valima “õiget” pilti.
Nii näiteks ütles üks sünesteet Kandinsky pildi “Kompositsoon VIII, 1923” kohta, et selle jooned annavad eri kõrgusega helisid, mis muutuvad, kui silmad mööda pilti liiguvad. Ülal vasakul olev ring annab aga puhta toonis, millest saab puhata, rännates tagasi joonte ja kujude kakofooniasse. Nõnda on see pilt müra ja puhaste toonide tasakaal. Teine sünesteet kirjeldas oma tundeid aga erinevalt. Teadlased loodavad asuda sünesteetide aju kuvamisele, kui nad Kandinsky pilte vaatavad.
Allikas: AlphaGalileo

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri