19. Jan 2007

GLOBE PROGRAMMI UURIMUSTE KONKURSS
Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja GLOBE programm Eestis kuulutavad välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi. Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, veebilehed, GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd. Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb eristada nimeliselt kuni kaks õpilast, kes vajadusel uurimustööde konverentsil tööd esindavad.
Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7., 8.–9., ning 10.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd.

8.–12. klassi konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmetel.
5.–7. klassi tööd võivad olla koostatud ka ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal.
Tööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2007. a.
Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside vormistamise kohta on alates 26. jaanuarist 2007 kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel physic.ut.ee/globe.
Küsimustega võib pöörduda Ülle Kikase (Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituut, tel 7375 857, kikas@ut.ee) või Imbi Henno (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, tel 7350 635, Imbi.Henno@ekk.edu.ee)poole.
Allikas: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

STATISTILISE KIRJAOSKUSE KONVERENTS
Tallinna Ülikooli Uus-Sadama 5 maja auditooriumis U225 toimub 25. ja 26. jaanuaril Eesti Statistikaseltsi aastakonverents, kus statistika rakenduste ja kõrgkoolides statistika õpetamise teemadel kõnelevad Eesti täppisteadlased, sotsiaal- ja majandusteadlased ning praktikud.
Teema on „Statistiline kirjaoskus“. Vaatluse all on statistilise kirjaoskuse mõiste ja selle vajalikkuse küsimused, statistilise kirjaoskuse arendamise ja rakendamise teemad ning räägitakse ka andmekaitsest. Ettekannetega esinevad praktikud Statistikaametist ja Tervise Arengu Instituudist ning teadlased Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Helsingi Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist.
Konverentsi esimese päeva lõpus (25. jaanuaril kell 16.00) algab ümarlaud teemal “Statistika, meedia ja avalikkus”. Teise päeva lõpus (26. jaanuaril kell 12.00) algab Eesti Statistikaseltsi aastakoosolek, kus tutvustatakse seltsi tegevusaruannet 2004–2006 ning valitakse seltsile uus president.
Konverents on tasuta. Algab 25. jaanuaril kl 9.00. Kõik huvilised on oodatud.
Info: Krista Männa, tel: 640 9119, 515 6364, e-post: krista.manna
Allikas: Tallinna Ülikool

KUNSTID ARSTIROHTUDE HULKA
Neljapäeval, 25. jaanuaril kell 10.00 algab Tallinna Ülikooli Uus-Sadama 5 hoone auditooriumis U-134 seminar „Kunstid arstirohtude hulka“, kus arstid ja terapeudid ning kunstiteadlased võtavad lähema vaatluse alla alternatiivse terviseedendamise viisi – loovteraapiad.

Iga haigusnähu leevenduseks kapist rohtude võtmise kõrvale pakuvad ühelt poolt arstid ja terapeudid ning teiselt poolt kunstiteadlased lahenduseks tervise ja vaimu tugevdamisel ka loovteraapiaid: muusikat, kunsti, tantsu, draamat jne.
Järjest enam leiavad need kasutust nii haiguste ennetamisel, kergendamisel kui ka järelravis. Samas ei ole sugugi mitte tegemist uue alternatiivse raviviisiga, vaid ammu unustatud vanaga.
„Muusika, kunsti, tantsu ja draama rakendamine ravis ulatub kaugele ajalukku, näiteks muusikaravi kohta on leitud tõendeid juba paleoliitikumist. 19. sajandi lõpus hoogustus kunsti toomine haiglatesse nii muusikute ja näitlejate esinemiste kaudu kui ka patsientide kunstilise tegevuse kaudu. Haiglakunst äratas tähelepanu ning mitmel pool Euroopas hakati koguma psühhiaatriliste patsientide heal kunstilisel tasemel töid, üks tuntumaid on praegu Sainte-Anne’i Psühhiaatria Haigla Centre d’Etude de l’Expression kunstikogu, mis sisaldab töid alates 1919. aastast. Alates 1950-ndatest on võimalik rääkida kunstide teraapilisest rakendamisest tänapäevases teaduspõhises tähenduses ning loovterapeutide professionaalsest ettevalmistusest,“ ütles Tallinna Ülikooli kunstide teaduskonna dekaan Eha Rüütel.
Seminar on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud.
Registreerumine e-posti aadressil mare.sadam@tlu.ee või telefonil 6409363, Mare Sadam.
Allikas: Tallinna Ülikool

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri