Eestil läheb hästi: õietolmuteated puuduvad

2. Feb 2007

Kuigi õietolmu võib õhus juba esineda, õietolmuteated puuduvad. Õietolmuseire katkes finantseerimise puudumise tõttu. Vaatamata sellele, et riigikogu on rahvatervise seadust välja andes otsustanud: tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise põhiülesanneteks on elukeskkonna uurimine ja selle ohutegurite hindamine, inimese terviseseisundi prognoosimine sõltuvalt elukeskkonna seisundist ning avalikkuse teavitamine elukeskkonna seisundi halvenemisest või halvenemise ohust; nende toimingute kavandamine ja elluviimine on sotsiaalministeeriumi ülesanne. Maaülikool informeeris sotsiaalministeeriumi seire kriitilisest olukorrast varakult: detsembris 2004 rahvaterviseosakonna juhatajat ja tervisekaitseinspektsiooni direktorit, aprillis 2006 rahvaterviseosakonna juhatajat ja mais 2006 ministrit. Aprillis ja mais 2006 saadetud kirjadele ning juulis ja septembris 2006 saadetud teabenõuetele vastatud ei ole. Näib, et 17 aastat kestnud õietolmuteavitus on katkenud.
Maret Saar, Eesti Maaülikooli teadur

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri