Määrati riigi teaduspreemiad

15. Feb 2008

Vabariigi Valitsuse istungil neljapäeval 7. veebruaril määrati 2008. aasta teaduspreemiad.
600 000 krooni suurused preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor akadeemik VALDEK KULBACH ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor TIINA TALVIK.

300 000 krooni suurused aastapreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said:

TIIT KUTSER – täppisteaduste alal uurimuste tsükli “Optiline kaugseire veekeskkonna uuringutes” eest;

MAIDO REMM – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “Inimgenoomi bioinformaatiline analüüs” eest;

ENN LUST – tehnikateaduste alal uurimuste tsükli „Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud” eest;

TÕNIS TIMMUSK – arstiteaduse alal publikatsioonide tsükli „Närvisüsteemi haiguste molekulaarsetest mehhanismidest” eest;

VALDUR SAKS (kollektiivi juht),
JÜRI ENGELBRECHT,
ENN SEPPET,
MARKO VENDELIN – geo-ja bioteaduste alal tööde tsükli „ Molekulaarne süsteemne bioenergeetika” eest;

MARIKA MÄND (kollektiivi juht),
ANTS-JOHANNES MARTIN,
REET KARISE – põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid” eest;

VELLO ANDRES PETTAI – sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Poliitiliste institutsioonide mõjud poliitilisele kultuurile post-kommunistlikes riikides” eest;

LINNART MÄLL – humanitaarteaduste alal uurimuste tsükli „Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis” eest.

Teaduspreemiad koos kultuuri- ja spordipreemiatega ning F.J.Wiedemanni keeleauhinnaga annab peaminister Andrus Ansip laureaatidele kätte Teaduste Akadeemia saalis Toompeal Kohtu 6 Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril kell 13.00.
Allikas: Teaduste Akadeemia

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri