27. Jan 2006

GLOBE: KUULUTATI VÄLJA ÕPILASTE KESKKONNAUURIMUSTE KONKURSS
Haridus- ja Teadusministeerium, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja GLOBE programm Eestis kuulutasid välja õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde üleriigilise konkursi. Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5. — 12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, veebilehed, GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd.
Töid hinnatakse kolmes vanusastmes.

8. — 12. klassi konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE-i andmebaasi andmetel (http://globe.fsl.noaa.gov/).
5. — 7. klassi tööd võivad olla koostatud ka ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal.
Uurimistööde vormistamiseks leiab juhiseid Eesti Noorsootöö Keskuse ja haridusministeeriumi poolt 2004/2005. õppeaastal väljakuulutatud keskkonnaalaste uurimistööde võistluse tööde vormistamise juhendist (http://www.entk.ee/?i=48).
Tööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2006. a.
Žürii valib parimad tööd välja hiljemalt 17. aprilliks 2006. Parimad autorid kutsutakse 5. — 6. mail 2006 Tartu Kivilinna Gümnaasiumis toimuvale õpilaste üleriigilisele keskkonnakonverentsile. Konverents lõpeb tublimate õpilaste autasustamisega.
Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside vormistamise kohta on alates 20. jaanuarist 2006 kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel http://www.physic.ut.ee/globe/.
Küsimustega võib pöörduda Ülle Kikase (Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituut, telefon 7375 857, kikas@ut.ee) või Imbi Henno (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, telefon 7350 635, Imbi.Henno@ekk.edu.ee) poole.
Allikas: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri