Teadusfoto konkurss tõi 231 tööd

10. Mar 2006

31. jaanuaril lõppenud teadus.ee korraldatud teadusfoto võistlus tõi 42 autorilt kokku 231 tööd. 22. veebruaril vaagis neid hindamiskomisjon.
Asjatundjate seltsi kuulusid: Alvar Soesoo, TTÜ Geoloogia Instituudi direktor, žürii esimees;
Rein Vaikmäe, TTÜ teadusprorektor;
Ago Samoson, KBFI direktor;
Toomas Tuul, fotograaf;
Leida Lepik, Regio esindaja;
Raul Meel, kunstnik;
Mart Ummelas, ajakirjanik;
Märt Haamer, Overalli esindaja;
Riina Pärg, EMHI sektorijuhataja;
Anu Korge, EMHI meteoroloog;
Rein Veskimäe, teadusajakirjanik.

40 väljavalitud tööd raamitakse ja neist moodustatakse mööda Eestit liikuv näitus. Osalejate autasustamine toimub 23. märtsil kell 16.00 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi saalis Tallinnas Mustamäel, Akadeemia tee 23. (Vt asukohta www.kbfi.ee).
Kavas on 40 raamitud foto vahel lõpuõhtul välja loosida EMHI auhind, Horisondi ja Cheese´i aastatellimused ning Regio atlaseid. Lõpuõhtul esineb Tõnu Tepandi juhtimisel näitlejaid, kes loevad võistlusele saadetud piltide lugusid ja Tiit Kändleri äsjavalminud Teadusaabitsat. Näidatakse teadusfotode slaidiprogrammi ja kõiki osavõtnud pilte. Füüsikalised katsed. Üritus kavandatud mitte niivõrd galana, kui töötoana, kus osalejad ja miks mitte ka võimalikud tulevased osalejad saavad üksteise loomingut näha ja selle üle kõnelda.
Meie võistlus ei oleks saanud toimuda ilma Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Geenikeskuse, KTK Overalli, Regio, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi, ilm.ee, Eesti Geenikeskuse, ajakirjade Cheese ja Horisont sõbraliku ning rahaliku toetuseta.
Suur tänu osalenutele ja toetajatele.

Anti välja Grand Prix ja kuus eripreemiat. Need on järgnevad.

Grand Prix. Auhind Overallilt ja Regio kaart.

Ivar Jüssi. Hülgepoegadelt vereproovide võtmine ajujääl.
Tehtud Saaremaa läänerannikust ca 6 km eemal avamere ajujääl 1996. aastal Eesti-Norra ühisekspeditsiooni ajal.
Autor: hülgeuurija ja loodusemees.

Anneli Palo. Kevade algus. Regio auhind.

Kaartide koolutamine on algaja käes üsna aeganõudev ettevõtmine, samas on hea omada planeeritud välitööala kohta kogu võimalikku materjali samaformaadilisena. Nii rändabki see töö koju kaasa. Ei takista ta kuidagi perega suhtlemist ja võimaldab teistelegi anda õpetust, kuidas interpreteerida valevärvilist aerofotot või maakasutuskaarti. Nagu näha, pakub Sõrve sääre lõunaotsa aerofoto erilist huvi meie kassile.
Autor: Eesti Maaülikooli ja TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituudi teadlane.

Heiti Paves. Neuronid. Regio auhind.

Embrüonaalsed sensoorsed neuronid kultuuris. Roti seljajuure ganglionist, 13. embrüonaalne päev. Neuronid rakukultuuris on närvikoe arengu mudelobjekt. Mikrofilamendid on värvitud kumariin-falloidiiniga siniseks, neurofilamendid antikehadega punaseks. 2003.
Autor: TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi vanemteadur.

Rando Pikner. Ülekuumenemise nähud. TTÜ auhind.

Rando Pikner ja Indrek Edur on tegemas 70W impulsstoitebloki soojusmõõtmisi. On selgumas, et meie tehtud soojusarvutused on olnud liiga optimistlikud — täiskoormuse ajal tõuseb RC ahela takisti temperatuur kriitiliselt kõrgeks ja põletab läbi 3W takisti. Põhjuseks on liiga suured pingepiigid, mida see RC ahel peab summutama. Lahendus on panna kas suuremat võimsust kannatav takisti või ümber disainida liigpinge piike neutraliseeriv ahel.
Antud teema impulsstoiteblokkide arenduses on oluline, kuna vanamoodsad lineaarregulaatoritega ja 50Hz laminaattrafodega toiteblokid on suured, rasked ja nende kasutegur madal. Impulsstoiteblokid aga on väiksed, kerged ja kõrge kasuteguriga. 132 kHz töötamise juures tuleb aga silmas pidada uusi ohtusid — elektromagnetilise ühilduvuse ja raadiohäirete probleeme. Selleks on vaja spetsiaalseid mõõteriistu ja laborit, mida kahjuks Eestis minu teada ei ole. Pilt on tehtud aprillis 2005 Nimburgis Saksamaal MS Balti Trafo emaettevõttes MS GmbH.
Autor: Tallinna Tehnikaülikooli elektriajamite ja jõuelektroonika magistrant.

Helje Pärnaste. Proovimine. TTÜ auhind.

“Proovimine” tähendab geoloogide keeles kivimiproovide kogumist uurimise eesmärgil. Makrokivististe uurijale tähendab see tundide, päevade ja mõnikord ka nädalate kaupa kivimi kiht-kihilt purustamist, et koguda kivimi dateerimiseks (vanuse määramiseks) mõningane kogus fossiile. Mikrokivististe uurijale tähendab see vastavalt eelneva kogemusega paika pandud koguse (siin umbes 1kg) kivimiproovi võtmist teatud vahemaa (kõrguse) järel ja hiljem laboris selle keemilist lahustamist mikrofossiilide kättesaamiseks. Viimane on tunduvalt tõhusam ja kiirem meetod kivimi vanuselise määrangu andmiseks. Siin ongi hea näide selle effektiivsusest seekord väga ekstreemsetes tingimustes — Viru kaevanduses: külmas, pimedas ja kohati üsna vesises kohas. Kahe tunni jooksul “proovisid” TTÜ Geoloogia Instituudi teadurid Uhaku ja Kukruse lademe kihte ja kirjeldasid jooksvalt läbilõiget umbes kahe meetri ulatuses — tulemuseks on viljakas, rahvusvaheliselt sügavat huvi äratav artikkel mikrofossiilide levikust Ordoviitsiumi ladestu kolmanda globaalse lademe piirikihtide kohta. Mina, vaesekene, makrokivististe uurija tagusin meeletult kogu selle kaks tundi samast võetud palasid vasaraga katki, kuid tulemuseks oli vaid paar mittemidagiütlevat trilobiidi fragmenti. Fotol vanemteadur Jaak Nõlvak Viru kaevanduses proovimas.
Autor: TTÜ Geoloogia Instituudi osakonnajuhataja.

Tanel Tuisk. Soolad. TTÜ auhind.

Keraamiline telliskivi, mida kasutati välispiirdes. Telliskivi pinnale on ladestunud välispiirdest migreeruv sool. Foto kujutab ilusat, puhast, kristallilise struktuuriga ehitise “kaunistust”, ent tegemist on siiski kahjustusega.
Autor: TTÜ Ehitusmaterjalide õppetooli lektor.

Helje Pärnaste. Maateadus. KBFI auhind.

Maateaduse professori kabinet Kopenhaageni Geoloogia Muuseumis paneb mõtlema kokkuleppelistest ruuminormidest Tallinna Tehnikaülikoolis: 6m2 — teadur, 9m2 — vanemteadur, 12m2 — professor. Endiselt ei mahu geoteadused arvutisse ja internetti, kuigi sinna on kolinud üksjagu sellest.
Autor: TTÜ Geoloogia Instituudi osakonnajuhataja.

Kommenteeri

Telli Teadus.ee uudiskiri